Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

Vedení účetnictví

 • Sestavení účtové osnovy účetní jednotky
 • Setřídění, označení a zaúčtování účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku
 • Vedení hlavní knihy
 • Vedení knihy interních dokladů
 • Vedení knihy vydaných faktur
 • Vedení knihy vydaných zálohových faktur
 • Vedení knihy přijatých faktur
 • Vedení knihy přijatých zálohových faktur
 • Kontrola uplatněných záloh
 • Vedení knihy závazků a pohledávek
 • Vedení knih dlouhodobého, drobného a leasingového majetku
 • Vedení pokladní a bankovní knihy
 • Evidence daňových dokladů (plátci DPH)
 • Zpracování účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, přílohy
 • Možnost dvouúrovňové organizační struktury: středisko, zakázka
 • EET zpracování a porovnání s účetní evidencí

Personální agenda

 • Tvorba pracovních smluv a dohod
 • Tvorba dokumentů k ukončení pracovního poměru
 • Zpracování mzdových výměrů
 • Evidence povinných údajů (karta zaměstnance)
 • Zpracování přihlášek - nemocenské pojištění
 • Zpracování přihlášek - zdravotní pojištění
 • Zpracování odhlášek - nemocenské pojištění
 • Zpracování odhlášek - zdravotní pojištění
 • Vystavení zápočtových listů
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Vystavení potvrzení o čistém výdělku zaměstnance pro půjčky
 • Zpracování prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyz. Osob

Mzdová agenda

 • Výpočet veškerých druhů mezd
 • Výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • Výpočet zálohové a srážkové daně
 • Výpočet čtvrtletního odvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům
 • Výpočet náhrad mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • Evidence a výpočet dovolené, srážek z mezd zaměstnance
 • Zpracování přehledů mezd s členěním dle požadavku klienta
 • Zpracování přehledů o výši pojistného pro ČSSZ
 • Zpracování přehledů o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele
 • Zpracování výplatních listů zaměstnanců
 • Zpracování roční daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • Zpracování hromadných příkazů k úhradě mezd, srážek z mezd a zákonných odvodů
 • Zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů

Daňová přiznání

 • Vyúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení

Veškerá daňová přiznání a jejich přílohy jsou vyhotovena ve dvojím provedení.

Účetní služby a jiná poradenství

 • Účetní poradenství pro účetnictví a daňovou evidenci
 • Poradenství z oblasti personalistiky a mezd

Ostatní služby​

 • Daňové poradenství
 • Zastoupení při jednání s úřady
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování platební morálky odběratelů, upomínky, penalizace
 • Vyhotovení dokumentů obchodních společností – valná hromada apod.
 • Kontrola účetnictví minulých období
 • Zpracování DPPO v řádném , popřípadě v odloženém termínu na žádost objednatele.

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252