Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

​Pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců
ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni.
Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem.

Aktuální verzi pravidel testování si také můžete prohlédnout na stránce MPO zde.

Dopis ministra průmyslu a obchodu k testování zaměstnanců přinášíme zde.

Jak často se testovat?

Všichni se budou testovat pomocí rychlých antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.

 

Jakými testy se lze testovat?

Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19 nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

 

Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?

Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět kalendářních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, karanténa tímto končí.

 

Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?

Zaměstnanec po návratu do práce podstoupí rychlý antigenní test, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti.

 

Jak nahlašovat pozitivní zaměstnance?

Zaměstnavatel nahlásí pozitivní zaměstnance na stránce https://samotestovani.uzis.cz - systém pro nahlašování pozitivních zaměstnanců. (stránka bude spuštěna 17. 1. 2022)

 

Jsou nějaké výjimky, kdo se testovat nemusí?

Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti. Testovat se nemusí ani ti zaměstnanci, kteří pracují na home office a nedochází na pracoviště.

Dále se nemusí testovat osoba, která:

  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem
  • podstoupila preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli předložit potvrzení o jedné z výše uvedených skutečností.

 

Jak dlouho se bude testovat?

Záleží na vývoji epidemiologické situace. V tuto chvíli vláda počítá s tím, že testovat se bude dva až tři týdny.

 

Co musí udělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná a právnická osoba, která zajišťuje testování pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, má povinnost:

  • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, a výsledky testů
  • zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

 

Jak je to s příspěvkem na testy?

Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) - příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance. Podrobné aktualizované informace jsou k dispozici zde: https://www.samotesty-covid.cz.

 

Co dělat, když se zaměstnanec odmítne testovat?

Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel to ohlásí hygieně. Platí, že neotestovaný zaměstnanec musí dodržovat tato opatření:

  • nosit respirátor třídy FFP2 nebo obdobný s účinností alespoň 94 %
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné
  • stravovat se odděleně od ostatních osob, po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest

Zaměstnavatel musí prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezit setkávání toho zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti. Pokud je to možné, poslat tohoto zaměstnance například na home office.

více informací k povinnosti testování zaměstnanců:
>  na infolince Ministerstva zdravotnictví 1221
>  na infolince Ministerstva průmyslu a obchodu 1212
>  https://covid.gov.cz/tz
>  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252