Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

Koronavirus Archiv 2020-2021

Toto je archiv původní infostránky věnované koronaviru v období od roku 2020 do podzimu 2021. Aktuální informace ke koronaviru naleznete zde.

MPO zveřejnilo novou výzvu k programu COVID-2021(žádosti zřejmě bude možné podat od 12. dubna). Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační programy COVID-Gastro či COVID - Nájemné. Více informací naleznete: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-do-programu-covid---2021-bude-mpo-prijimat-od-12--dubna--260378/

Poměrně přehledně jsou programy zpracovány zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/ zejména Opatření na pomoc firmám a opatření na pomoc OSVČ (přehledné tabulky s jednotlivými programy). 

​Informační servis - jaro 2021, podzim 2021 všechny programy pozastaveny. Na stránkách MPO najdete pouze programy pro záruky (za úvěry). 

22.11.2021 schválila vláda návrh zákona o kompenzačním bonusu na období od 22.11.2021. Návrh míří do poslanecké sněmovny. Má být 1 000 Kč na den pro OSVČ i malá sro, ale zatím není Zákon ve Sbírce listin.

Pozor, příspěvěk na testování zaměstnanců bude aktivní až v polovině ledna 2022. A nebudou se proplácet testy na očkované zaměstnance či osoby po nemoci.

 

1) Daně

A) Přiznání k dani z příjmu je možné podávat standardně do 31.3.2021, popřípadě elektronicky do 3.5.2021. Nic se nemění na termínu s daňovým poradcem, kdy s plnou mocí je možné podat do 1.7.2021.

B) DPH platí 0 sazba pro nákup (i prodej) testů a respirátorů.

 

2) Ošetřovné

Po dobu uzavření škol vzniká nárok na ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ. Podmínkou je, že ke dni uzavření školy dítě nedosáhlo 10 let věku. Příslušný formulář je k dispozici na stránkách OSSZ. Poslední platné uzavření škol nastalo 21.12.2020. Pokud dítě k tomuto datu nedosáhlo 10 let věku, je nárok na ošetřovné, dokud školy neotevřou. Přerušení vánočními či jarními prázdninami nehraje pro věk dítěte roli. V době prázdnin ale nárok na ošetřovné není. Zaměstnanec je buď v práci nebo čerpá dovolenou.

Poukaz na ošetřovné vygenerujte (nově)  od 21.12.2020 a dále používejte toto číslo pro všechny navazující doklady.

 

Formulář je interaktivní a je nutné, aby ho rodič vyplnil na stránkách OSSZ. Přidělí se mu tím unikátní kód pro ošetřovačku. Zaměstnanec předá zaměstnavateli a ten k nám do účtárny. My zajistíme elektronické předání společně s povinnou přílohou (na kterou musíme uvést stejný kód, tedy jej potřebujeme znát!). Není možné, aby zaměstnanec či zaměstnavatel podal přímo na OSSZ. 

Odkaz na příslušný formulář naleznete zde:https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m . Tiskopis má název " Žádost o ošetřovné při péči i dítě za kal. měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola)". Je nutné zvolit "vyplnit tiskopis". Pro říjen je to nová žádost, přidělené číslo si poznamenejte (uložte na PC) pro listopad. Bude potřeba pokračovací formulář.

OSVČ budou žádat stejně jako na jaře na MPO. Zatím platí omezení jako pro zaměstnance - věk dítěte ke dni uzavření škol nesmí přesáhnout 10 let. 

Ode dne 10. února 2021 lze žádat ošetřovné pro OSVČ za období od 21. prosince 2020 do 22. prosince 2020 a období od 4. ledna 2021 do 31. ledna 2021. 

Předepsaný formulář naleznete zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/ Nelze žádat za dny 1. až. 3. ledna 2021 a 29. ledna 2021, jelikož se jedná o školní prázdniny. Bližší podmínky naleznete na stránkách MPO. 

 

3) Zálohy OSVČ

K datu 3.3.2021 není projednána žádná úleva. OSVČ platí zálohy na pojistné podle daňového přiznání. Do jeho podání platí zálohy podle roku 2019.

 

4) Stávající půjčky

Moratorium na odklad splátek nebylo prodlouženo. V případě potřeby kontaktujte svou banku.

5) Příspěvky na mzdy (Antivirus A, B, A plus)

Program Antivirus A je prodloužen do 31.5.2021. Na příspěvek mají nárok zaměstnavatelé, kteří mají nařízením vlády uzavřené provozovny. Současné nařízení vlády číslo 196 je ze dne 26.2.2021.

Původní žádosti a naše plné moci by měli zůstat v platnosti. Je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě s Úřadem práce = zařídíme za příslušné zaměstnavatele na základě původní plné moci. Dále je potřeba přepočíst dotaci na eura (asi kvůli EU) a prohlásit, že nežádáte zároveň dotaci z Evropských fondů. Prosíme příjemce evropské dotace, aby toto uvedl na podkladech ke mzdám (minimum příjemců, ti o tom vědí).

Proplácet se budou mzdové náklady (celá superhrubá mzda ze 100%, v případě karantény 80%). Prosím zaměstnavatele , kterých se týka přerušení  provozu, aby  do podkladů za březen (Docházka ) uvedli "K " pro den, KDY zaměstnanec nemohl pracovat a  náleží mu 100% náhrada mzdy. Max příspěvek 39.000,- Kč. 

Vláda rozhodla 26.10. také o prodloužení programu Antivirus B (60 %) náhrady mezd pro navazující obory, které mají omezení poptávky či dodávek z důvodu opatření vlády proti kovidu. Maximální příspěvek 29.000,-Kč. Prosím zaměstnavatele, kterých se týká omezení provozu (významný pokles poptávky nebo chybí vstupní dodávky nebo absentuje klíčová část zaměsntanců), aby do podkladů za měsíc březen uvedli K/2. A k tomu odpracované hodiny. Tedy i například K/2 a 1 hod. Jde o to, že antivirus B není koncipován na 100% náhrad času. Zaměstnavatel je povinnen přidělit alespoň základní práci, např. úklid pracoviště, inventury, ... a pod. 

Stále platí, že  o příspěvek na mzdu nemůže žádat jednatel společnosti. A pozor, oproti jaru se nejedná o omezení kovidem z jakéhokoli důvodu. Také platí, že odvody musejí být uhrazené ve splatnosti a teprve následně je možné požádat o příspěvek.

 

6) EET

Vláda schválila odlklad všech 4 fází EET do 1. ledna 2023. V současné době není povinnost evidovat tržby. Dobrovolná evidence není zakázána.

 

7) Právní rady

Právní rady a důležité formuláře na www.pravovrousce.cz. Se souhlasem autorů zveřejňuji odkaz.

 

8) Náhrady škod

Nouzový stav nezakládá právo na náhradu škody. Pokud potřebujete individuelní posouzení a chtěli byste do takového sporu jít, poraďte se, prosím, s právním zástupcem. 

 

9) Kompenzace pro OSVČ - „Pětadvacítka“

Nově platí schválený bonus pro OSVČ ve výši 1 000 Kč na den. Zpětně od 1.2.2021. Je možné žádat . Odkaz na žádost je zde https://ouc.financnisprava.cz/kb2021/form/bonus

Ministerstvo financí schválilo příspěvek pro OSVČ a společníky malých s.r.o. ve výši 1 000,- Kč/bonusový (kalendářní) den. 

Týká se podnikatelů  (společníků malých SRO), které mají z důvodu nařízení vlády uzavřenou provozovnu nebo zaznamenali pokles tržeb alespoň o 50%. Nová podmínka vyžaduje porovnat tržby ze srovnávacího období s měsícem roku 2021. Můžeme sdělit klientům až po zadání dokladů na DPH za únor. 

Srovnávací období (průměr tří měsíců) je z přelomu let 2018/2019. Z toho důvodu je výpočet náročnější a proto Vás prosíme o spolupráci. zpožadavky na sdělení částek směřujte, prosím, výhradně na mail tomaskova.dana@ucetnictvi-tomaskovi.cz. Podle pořadí dokončení přiznání DPH za únor budeme sdělovat také mailem. Na telefonické požadavky nejsme schopni reagovat. Žádosti vyplňujte obě naráz, leden a únor. Jestli program prodlouží na březen a dále, budeme vždy po DPH sdělovat další podklady.

Aktuálně lze žádat šesté období (od 23 .1. do 31.1.2021). Žádosti je stále možné podávat přes odkaz uvedený výše.  Kdo už podal žádost o celé šesté období á 500 Kč, může požádat o doplatek bonusu. Je na to kolonka v žádosti o 1 000 Kč. 

Žádosti bude možné podávat elektronicky (datovou schránkou nebo mailem) i papírově místně příslušnému správci daně. Pozor každá žádost (každé období) musí mít dva Vaše podpisy. 

 

10) Bezůročné úvěry - „COVID III“

V první vlně nebyl ze strany našich klientů zájem o úvěry, zejména z důvodu administrativní náročnosti programu. Předpokládáme, že je to tak i v říjnu. Pokud by někdo přeci jen úvěr vyřizoval, může se na nás obrátit individuelně (mailem).

 

11) Silniční daň

Platí prodloužený termín pro její podání do 31.3.2021. U našich klientů jsme podávali 31.1.2021, samotný odklad povinnosti žádnou úlevu nepřináší.

 

12) Kompenzační bonus společníkům malých s.r.o. aktualizováno 1.6.2020

Schváleno jako OSVČ - viz bod 9.

 

13) Nájemné čeká se zjednodušení programu.

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy. A rozhodnutím vlády jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné Usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020.

Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50% z celkového nájemného za červenec až září 2020. Podpora už nebude vázána na slevu od majitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí koncem října výzvu a příjem žádostí bude od 21. října 2020 do 21. ledna 2021. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MPO.

Žádost o příspěvek na nájemné je nutné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Podrobnosti k tomu najdete v sekci COVID-nájemné na webu MPO. Pozor zejména na vyloučení příspěvku na nájem pro osoby blízké. Pro podání žádosti je nutná osobní identifikace žadatele, kterou si musí projít každý sám za sebe.

Dále bude nutné doložit úhradu nájemného za III. čtvrtletí. To rádi připravíme na žádost klienta (stačí mail či SMS) v elektronické podobě (potvrzení bude nutné přiložit do žádosti). Dále bude potřeba doložit jeden nájem z období před koronavorem (tedy zpavidla rok 2019). To na žádost sdělíme, kde v šanonu 2019 najdete.

Žádost musíte vyplnit sami, a to na stránkách https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default . Žádost se skládá ze 3 kroků a na webových stránkách naleznete podrobný video návod popisující jednotlivé kroky, resp. podkroky. S vyplněním žádosti Vám více nejsme schopni pomoci. Nemáme oprávnění ověřovat Vaši identitu, resp. podpisy. 

Vláda odsouhlasila vypsání třetí výzvy programu COVID - Nájemné. Podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, budou moci požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele. 

Aktuálně byla vyhláčen nová výzva pro COVID - Nájemné, a to za období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020. Aktuálně není potřeba, aby byla poskytnuta sleva ze strany pronajímatele. Žádosti bude možné podávat od 1. února 2021 do 1. dubna 2021. Pokud jste se již do systému registrovali (v první nebo druhé výzvě), není nová registrace již nutná. 

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

14) Odvody pojištění = sleva na pojistném.

V současné době je možné žádat pouze slevu 60 Kč na zdravotním pojištění za zaměstnance, jemuž byl proveden povinný ATG test (platí pro zaměstnavatele s 10 a více zaměstnanci). Jiná sleva není (Antivirus C zrušen v září 2020).

15) Slevy na daních 2021 .

Zaměstnanci mají nižší daně z mezd. Provedeme automaticky, není potřeba žádost.

16) COVID - GASTRO program ukončen.

Čeká se na zjednodušenou náhradu. 

Program COVD - Gastro - Uzavřené provozovny je určen ponikatelům, kterým byl přímo zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby. 

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default .

Podpora v rámci výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. Výše podpory činí 400,- Kč/zaměstnanec/den. Počet dnů je dán dle sektoru podnikání v příloze č. 2 výzvy. Do počtu se počítají zaměstnanci (a/nebo spolupracující OSVČ/a nebo jednatelé), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášeni k platbě pojistného na ČSSZ. 

Podmínky:

  • vztahuje se pouze na zasažené sektory - viz příloha č. 2
  • žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru 
  • pokles tržeb za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí 2019 s tím, že pokles byl aslespoň 30%
  • podmínkou bude, že žadatel neukončí svou činnost alespoň tři měsíce po záskání podpory

17) Testování zaměstnanců

Počínaje 6. dubnem byla uložena podnikům s alespoň 1 zaměstnancem, a také OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost povinnost samotestování. Obecné informace jste obdrželi prostřednictvím emailu s tím, že uvádíme zejména:

  • testy musí být schválené MZ (viz jejich web)
  • nákup testů nepodléhá DPH
  • nákup testů je daňovým nákladem 
  • je možné získat slevu na zdravotním pojistném 60,- Kč čtyčikrát měsíčně.

Více informací naleznete https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/

Výkaz testování může být použit jako podklad ke slevě na pojistném. K podkladům ke mzdám, prosím, doplňte informaci, kolik testů bylo za měsíc provedeno. 

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252